Browsing Category

Phát Triển Nghề nghiệp

HR là gì?
Phát Triển Nghề nghiệp

HR là gì?

Định nghĩa nghề nhân sự Nhân sự (Human Resources – HR) là một bộ phận của doanh nghiệp, tổ chức chuyên phụ trách về con người và các yếu tố liên quan đến con người. Các mảng chính là tìm kiếm,…