Monthly Archives:

August 2021

Tản Mạn

Bạn muốn di sản của mình là gì?

Bạn muốn di sản của mình là gì? Khi bạn rời đi, bạn muốn để lại di sản của mình là gì ? Đây là câu hỏi trong một khóa training về Tinh Hoa Lãnh Đạo mà mình có…

Nơi chốn chữa lành
Tản Mạn

Nơi chốn chữa lành

  Với mỗi con người, sẽ luôn có một nơi nào đó trong vũ trụ bao la này là “nhà” của họ. Nơi mà ở đó, khi vui họ sẽ cảm thấy hạnh phúc, sung sướng ngập tràn. Cũng…