Monthly Archives:

January 2020

Cái cây
Phát triển bản thân

Khi mình là một cái cây

Sáng hôm nay và sáng hôm qua nữa, khi tỉnh dậy mình cứ thấy nắng nhảy vào phòng mình, nghịch ngợm nhích từng tí một ra khỏi cửa sổ rồi dừng lại ở cây hương thảo và chậu ớt…