Phát Triển Nghề nghiệp

HR là gì?

HR là gì?
  1. Định nghĩa nghề nhân sự

Nhân sự (Human Resources – HR) là một bộ phận của doanh nghiệp, tổ chức chuyên phụ trách về con người và các yếu tố liên quan đến con người. Các mảng chính là tìm kiếm, sàng lọc, tuyển dụng, đào tạo và quản lý các chương trình phúc lợi cho nhân viên.

2. Phòng nhân sự gồm những bộ phận nào?

Tương ứng với mỗi chức năng, ảnh hưởng trực tiếp đến con người – nhân tố làm nên thành công tại doanh nghiệp. Do đó, cơ cấu của phòng nhân sự thường chia ra các bộ phận nhỏ hơn, đảm bảo hoạt động diễn ra hiệu quả. Và dưới đây là các bộ phận thường có tại phòng nhân sự:

  • Bộ phận tuyển dụng
  • Bộ phận tiền lương, và phúc lợi
  • Bộ phận đào tạo

Ngoài ba bộ phận chính trên, hiện nay, nghề nhân sự cũng bắt đầu có những bộ phận mới để đắp ứng kịp với xu thế thị trường lao động. 

Các vị trí mới xuất hiện như Employee Branding, Employee Experience , Engagement… đang nổi liên như là một xu thế. 

Vòng đời nhân viên

3. Các vị trí, chức vụ trong nghề nhân sự. 

Sơ đồ dưới đây sẽ khái quát chung về các vị trí của phòng nhân sự. 

Nếu bạn thắc mắc nếu chỉ làm một mảng thôi có lên được level cao nhất không thì hình sau sẽ giải đáp cho bạn. 

Hi vọng rằng qua bài viết trên bạn sẽ hình dung được nghề HR làm những gì và sẽ có được định hướng cho mình nếu có ý định đi theo mảng này. 

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply